Eerste consult en verdere behandeling

Voorafgaand aan uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met vragen over uw klacht(en) en over uw algemene gezondheid. De vragenlijst voor volwassenen vind u hier en die voor kinderen vindt u hier. Lukt het downloaden niet, bel dan met de assitente.

Het eerste consult begint met een vraaggesprek (anamnese) betreffende uw klachten en algemene gezondheid en de vragenlijst wordt doorgenomen.

Daarna zal een lichamelijk onderzoek volgen, waarbij wanneer nodig gebruik gemaakt wordt van neurologische, orthopedische en chiropractische testen. Eventueel beschikbare röntgenfoto’s of MRI-scans worden beoordeeld.

Aan de hand van deze informatie wordt de diagnose gesteld. De chiropractor zal u vertellen of hij u kan helpen en wat u van de behandeling kunt verwachten. In de meeste gevallen wordt er ook een begin gemaakt met de behandeling. Daarnaast is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding mee krijgt. Als de chiropractor u niet kan helpen, zal hij een advies geven waar u mogelijk wel baat bij zou kunnen hebben.
 

3 fases van behandelen:

De correctieve fase
De patiënt krijgt frequent behandelingen. 
In deze fase worden de meeste correcties gemaakt en wordt de bewegingsvrijheid van de wervelkolom hersteld. Pijnvermindering en functionele verbetering staan hierin centraal.

De stabiliserende fase
Dit is de fase van de "fine tuning" om optimaal herstel te bereiken. In deze fase stimuleren we de functie van de wervelkolom, de spieren en de plasticiteit oftewel het aanpassingsvermogen van het zenuwstelsel door middel van behandelingen en oefeningen daar waar nodig.

De fase van onderhoud en preventie
De chiropractor bouwt het aantal behandelingen af. De periodes tussen de behandelingen variëren per patiënt, aard van de klacht, conditie en leeftijd. De wervelkolom en andere gewrichten preventief controleren en optimaal functionerend houden kan veelal terugval van klachten voorkomen. Daarnaast is een optimaal functionerend zenuwstelsel een goede basis voor uw gezondheid.

Mogelijke bijwerkingen

Als uw chiropractor een blokkade corrigeert kunnen zenuwimpulsen weer vrij doorstromen. De doorbloeding zal verbeteren. Vooral na de eerste behandeling kan het lichaam hier verschillend op reageren. Sommige mensen zullen zich direct beter voelen, maar ook kan men zich moe en slaperig voelen. Door de correctie kan er echter ook een hoeveelheid zenuwimpulsen opgewekt worden, waardoor een stijf gevoel of spierpijn in het behandelde gebied kan ontstaan.

Bovenstaande reacties zijn normaal en kunnen gemiddeld 3 dagen duren, want dat is de tijd die uw lichaam en vooral het spierstelsel nodig heeft om aan de veranderde situatie te wennen. Daarom is het verstandig uw lichaam de eerste twee dagen na een behandeling te ontzien. Dit geldt zowel voor de eerste, alsook voor de daarop volgende behandelingen.

Meest voorkomend bijverschijnsel bij een nekbehandeling is tijdelijke verergering van de bestaande klachten, tijdelijke gevoeligheid van het behandelde gebied, hoofdpijn of een licht gevoel in het hoofd. Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans binnen enkele uren of dagen.

In extreem zeldzame gevallen wordt tijdens of kort na een nekbehandeling een dissectie van een bloedvat in de hals gezien. Een dissectie is een loslating van de binnenwand van het bloedvat. Dat kan in het ergste geval leiden tot een afsluiting (herseninfarct). De kans op een dissectie tijdens of direct na een nekmanipulatie wordt geschat op hooguit één op een miljoen (0,0001%) behandelingen. Een dissectie kan ook in het dagelijks leven na een plotselinge, abrupte nekbeweging ontstaan en doet zich waarschijnlijk alleen voor bij patiënten met een onderliggend ziektebeeld of met een aangeboren afwijking.

Instemming behandeling

Het is van groot belang dat u uw chiropractor informeert over uw algemene gezondheid, uw medische geschiedenis en medicijngebruik en over eventuele veranderingen daarin. Wij gebruiken daarvoor een vragenformulier (zie links). Indien u naast nek- of hoofdpijn andere symptomen hebt, zoals problemen met zicht (bv. dubbelzien), slikken, praten, lopen, duizeligheid, flauwvallen, misselijkheid of een verstoord gevoel in armen, benen of gezicht, vertelt u dit aan uw chiropractor. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan aan uw chiropractor.

Nadat het hiervoor beschrevene en de mogelijke alternatieven voor de behandeling van uw klachten tijdens het eerste consult met u zijn besproken, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over het voorgestelde onderzoek en de behandeling. Kiest u hiervoor, dan bevestigt u daarmee automatisch dat:

  • u uitvoerig bent geïnformeerd over uw klachtenbeeld en over de mogelijke behandeling daarvan;
  • u geïnformeerd bent over wat een behandeling inhoudt, wat het doel is van de behandeling, welke bijwerkingen zich kunnen voordoen en welke alternatieve behandelmogelijkheden er zijn;
  • u die informatie goed hebt begrepen en vragen hebt kunnen stellen;
  • u instemt met het onderzoek en de behandeling.

Scans en röntgenfoto’s

Om een juiste diagnose te stellen kan het nodig zijn een visualisering te krijgen van het binnenste van het lichaam. Het kan nuttig zijn dan een röntgenfoto of een MRI of CT scan te maken. Dit wordt gedaan in overleg met de huisarts en/of specialist wanneer de chiropractor dit voor het stellen van de juiste diagnose nodig vindt. Een myovisionscan die sommige chiropractoren maken, heeft niets met dit soort scans te maken en is absoluut niet diagnostisch. Wij houden ons hier verre van.