Osteoporose

Osteoporose of botontkalking is een natuurlijk verschijnsel, waardoor een versterkte afbraak van het botweefsel plaatsvindt. Mensen met osteoporose kunnen door een klein ongelukje een pols of een heup breken. Door iets op te tillen (een tas met boodschappen) of op een ongelukkige manier van een stoep af te stappen, kan zomaar een wervel breken met als gevolg dat de wervel inzakt (een compressiefractuur).

Kalkopname in de botten wordt door hormonen geregeld. Deze hormoonfunctie verandert bij vrouwen na de menopauze. Vandaar dat osteoporose vooral bij vrouwen boven de 50 jaar voorkomt. Minstens 800.000 Nederlanders worden geconfronteerd met osteoporose. Om de gevolgen van osteoporose te beperken is het essentieel dat deze ziekte vroegtijdig wordt onderkend.

Voor osteoporose geldt heel duidelijk: "voorkomen is beter dan breken". Hoewel verloren gegaan bot moeilijk kan worden hersteld, kan verder verlies van bot worden voorkomen en het nog overgebleven bot met medicijnen worden verstevigd. Chiropractoren hebben aangepaste technieken ter behandeling van patiënten met osteoporose.