Actueel

Openingstijden

Maandag van 08.30 uur tot 18:00 uur

Dinsdag van 08.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag gesloten

Donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur

Vrijdag van 08.00 uur tot 13.00 uur

* Gedurende vakanties en feestdagen kunnen deze tijden gewijzigd zijn. In dat geval wordt dat gemeld wanneer u met de praktijk belt.

 

 

Tarieven 2023

In 2023 zijn de tarieven van Chiropractie Leeuwarden:

* eerste consult  € 75,-

* vervolgconsult € 62,-

Zorgvergoedingen 2023

Net als elk jaar veranderen per 1 januari de polissen van de zorgverzekeraars. Dit kan van invloed zijn op uw vergoeding voor de behandeling.

Op www.chiropractievergoeding.nl vindt u alle actuele informatie.

Bij twijfel advisreren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

AVG, uw privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, privacywetgeving voor en in de hele Europese Unie.

Ook wij moeten aan de nieuwe wetgeving voldoen. U kunt hier onze AVG-verklaring (klik) en ons AVG-register (klik) vinden en op de leestafel.

Samengevat houdt de nieuwe wetgeving in ons geval het volgende in:
• Wij vragen en verwerken niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
• We gebruiken ze om te kunnen communiceren met onze patiënten.
• En voor het aanmaken van de declaratienota, die uitsluitend naar het privé-mailadres van de patiënt wordt gemaild of wordt uitgedraaid en persoonlijk wordt meegegeven.
• De gegevens worden uitsluitend door ons en voor deze twee doelen gebruikt.
• Back-ups van de gegevens worden encrypt op veilige locaties opgeslagen.

Patiënten hebben het recht om hun dossier in te kijken. En deze op te vragen of om deze beschikbaar te stellen aan een andere zorgverlener, werkgever of verzekeraar. Wij zullen daaraan altijd gehoor geven.

Uiteraard heeft elke patiënt het recht de toestemming weer in te trekken. Een afspraak maken is dan moeilijk en de declaratienota bevat dan niet de vereiste gegevens.

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst
In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de WGBO. Hierin is bepaald dat wij medische dossiers 15 jaar moeten bewaren.

En dat patiënten het recht hebben te vragen de gegevens geheel of gedeeltelijk eerder te vernietigen.

Nieuwsbrief chiropractie

Elke maand geeft onze beroepsvereniging NCA een nieuwsbrief uit. In de praktijk liggen gedrukte exemplaren om mee te nemen. U kunt de nieuwsbrief ook vinden op de website van de NCA: http://www.nca.nl. Op deze site vindt u ook het laatste nieuws rond chiropractie in Nederland.

Bereikbaarheid

Dankzij een meerkeuze-telefoonsysteem is de praktijk goed bereikbaar, mede doordat u als beller al kunt aangeven waarvoor u belt.

Tevens is algemene praktijkinformatie via dit systeem te beluisteren. 

Na sluitingstijd beantwoordt het systeem de telefoon en bestaat de mogelijkheid een boodschap achter te laten.

Sissel hoofdkussens

Sinds enige tijd hebben we de Sissel hoofdkussens in de praktijk. Dit gerenommeerde merk komt in de plaats van de kussenlijn die we eerst voerden en uit productie is. De kussens van Sissel zijn weer verder doorontwikkeld en beter vormgegeven voor een optimale houding tijdens de nachtrust. U kunt de kussens thuis proberen, vraagt u gerust de assistente.